Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Ideální strategie vzdělávací politiky ČR: Máme nakročeno správným směrem?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 9:00 - 9:45 |

Jaké mají být cíle vzdělávací politiky ČR pro následující dekádu? Daří se ministerstvu školství připravit novou Strategii 2030+? Jaká jsou její silná a naopak slabá místa? Co je potřeba pro úspěšnou implementaci podobných dokumentů? Na tyto a mnohé další otázky odpoví tato krátká interaktivní přednáška.

Karel působí jako analytik a konzultant organizace EDUin. Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. A ve studiu pokračuje v rámci doktorského programu veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako expert spolupracoval či spolupracuje např. s TA ČR, Domem zahraniční spolupráce či územními samosprávami (městy i kraji).

Alternativy ve vzdělávání vzdělávací systém financování veřejná politika vzdělávací politika strategie strategické řízení podpora důvěra zdroje
KarelGargulak

Karel GargulákRovný přístup ke vzdělávání?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 10:00 - 11:45 |

Úmluva o právech dítěte ukládá státům, aby zajistily dětem rovný přístup ke vzdělávání, v případě základního vzdělávání i bezplatně. České školství to na první pohled perfektně splňuje. Na druhý pohled se v systému skrývá mnohá záludnost, na kterou narazíte typicky až ve chvíli, kdy jde vaše dítě poprvé do školy či do školky. Přitom právě na nestandardní žáky, kterým by bezplatnost školství měla pomoci především, čeká také nejvíce překážek. Pojďme se podívat pod pokličku českých škol, rozkrýt jejich financování i další nečekané zpětné vazby v systému a přemýšlet, jak se lépe přiblížit ideálu rovného bezplatného vzdělávání pro všechny a jestli a jak tomu může pomoci ministerská Strategie 2030+.

Alternativy ve vzdělávání státní sektor vzdělávací systém financování skryté vazby sociální politika rovnost příležitostí
MariaMatejka

Maria MatějkaVyužití otevřených dat v mezipředmětové výuce na ZŠ

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 13:00 - 13:45 |

V této přednášce se podělím o to, jak využít otevřená data k rozvoji datové gramotnosti žáků základní školy a zároveň podpořit mezipředmětovou výuku. S žáky 7. třídy s pomocí otevřených dat ověříme hypotézu, zda se během COVID krize se zlepšila kvalita ovzduší v Brně díky snížené veřejné a soukromé dopravě. Chceme také prozkoumat, zda by se dala kvalita ovzduší udržet na vysoké úrovni i v současnosti bez omezení mobility obyvatel, např. díky zvýšenému podílu elektromobilů v dopravě. Dále v rámci hodin matematiky a fyziky rozvineme téma a pokusíme se zjistit, zda by varianta zvýšené lokální elektromobility byla žádoucí s ohledem na celkové emisní zatížení spojené s výrobou a provozem elektroaut v porovnání s automobily se spalovacím motorem.

Alternativy ve vzdělávání otevřená data práce s daty elektromobilita mezipředmětovost čistota ovzduší základní škola labyrinth
MiroslavMraz

Miroslav MrázPikobalón - Záujem o vedu inak

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 14:00 - 14:45 |

Pikobalón (Picoballoon) je stratosferická sonda novej generácie. Je ultraľahká, ultralacná sonda s mimoriadne dlhou výdržou. Meria rôzne dáta ako napríklad teplotu, vlhkosť, tlak alebo UV žiarenie a odosiela ich pomocou technológie LoRaWAN. Dokáže letieť niekoľko týždňov až mesiacov. A tá najlepšia časť? Vyvíja ju tím stredoškolských študentov z celého sveta pri spolupráci s mnohými neziskovými organizáciami a firmami.

Alternativy ve vzdělávání vzdelávanie vesmírne technológie sondy internet vecí senzory
JakubNagy

Jakub Nagy

Zakladateľ a Projektový Manažér
Picoballoon Project
AdamBednar

Adam Bednář

Projektový manažér
Picoballoon Project

Kdo si hraje, nezlobí (se), aneb výuka architektur počítačů v krizi

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 15:00 - 15:45 |

Na přípravě, inovacích a výuce předmětu Architektury počítačů (B35APO https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b35apo/start ) na ČVUT FEL spolupracuji již 10 let. Letní semstr roku 2019/2020 vyhlížel nadějně. Po letech, kdy předmět bývalému garantovi sloužil především jako zdroj pracovní síly a doktorandy do výuku zapojit nechtěl a bylo mu jedno, jaký stres, zátěž, a důsledky způsobí, se do cvičení zapojilo šest mých kolegů z praxe. Někteří jsou mí bývalí studenti, kteří mě již ve znalostech překonali. Těšil jsem se, že je o studenty dobře postaráno, povedou je odborníci, kteří chtějí své znalosti sdílet. A pak přišlo překvapení, které nás se studenty rozdělilo. Pro komunikaci jsme zvolili nástroje, které známe z vývoje software, vlákna ve fóru spíš ve smyslu issue/task trackeru, jeden GIT (https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/stud-support) pro distribuci šablon pro psaní vlastních úloh na procvičení a za bonusové body. Stejně byl předávaný i další kód/příklady směrem ke studentům. Individuální GITy jednotlivých studentů posloužili v roli odevzdávacího systému na bonusové úkoly, kdy pro každý operativně vznikalo řešení někdy vyžadující i úpravy simulátoru QtMips ( https://github.com/cvut/QtMips/ ) tak, aby zatížení cvičící nemuseli hodnotit úlohy manuálně a studenti měli relativně rychlou zpětnou vazbu. Díky nasazení kolegů z IT jsme pak minimální technickou chybovostí se studenty strávili asi 200 sezení (300 hodin) v prostředí BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). Běh programů na deskách s architekturou ARM mohli studenti sledovat jen přes YouTube. I přesto, že si myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby studenti mohli veškeré na začátku naplánované znalosti získat a úlohy vyřešit, tak distanční forma výuky zásadně selhávala na chybějící zpětné vazbě a přirozené komunikaci. Přednáškou bych pak chtěl především poděkovat všem studentům a studentkám, kteří se aktivně zapojili, pomáhali si mezi sebou a nabídli podporu i těm, kdo klesali na mysli, hlásili chyby, soutěžili. Dále bych chtěl poděkovat všem kolegům a cvičícím (https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b35apo/teacher/start), kteří i přes značné komplikace v jejich podnicích byli v dohodnuté časy studentům k dispozici. Zásadní dík patří skupině kolegů, kteří zajišťovali provoz techniky (Ing. Petr Haba, Ing. Daniel Večerka, Ing. Martin Samek, Ing. Ondřej Votava a Aleš Kapica).

Alternativy ve vzdělávání
PavelPisa

Pavel Píša

Přednášející
České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta
KarelKoci

Karel Kočí

Vedoucí SW Turris
CZ.nic

Interdisciplinární projektová výuka - Barevné sítě poznání

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 10:00 - 11:45 |

BSP jsou inovativní formou vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ. Využívají digitální technologie k propojení všech školních předmětů, k rozvoji informační a digitální gramotnosti a kreativního myšlení. Náplní BSP je individualizované vzdělávání, při němž se každý žák i učitel věnuje primárně tomu, co jej nejvíce naplňuje a zajímá. V živých školách se všichni učí od všech ostatních. Přednáška se může vyvinout v brainstormingovou besedu s cílem vymyslet, jak nejlépe poskládat open source software k vytvoření funkčního prostředí pro interdisciplinární výuku i k propojení jednotlivých škol.

Alternativy ve vzdělávání online vzdělávání OSSN digitální gramotnost
JanKrsnak

Jan Kršňák


Digiděti, Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Změna koncepce výuky informatiky na českých školách

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 13:00 - 13:45 |

Výuka informatiky na našich základních školách dlouhodobě stagnuje a její zkvalitnění doposud leželo na bedrech nadšenců a aktivních pedagogů, kteří ji zkvalitňovali tak nějak navzdory RVP a MŠMT. To se má změnit a do škol mají přijít změny, které by hodiny informatiky měly posunout od uživatelských znalostí více k algoritmizaci a konceptům využitelným v dalším vzdělávání. Cílem tohoto příspěvku je vám tyto změny představit.

Alternativy ve vzdělávání vzdělávání algoritmické myšlení robotické pomůcky
KarelPicka

Karel Picka

asistent
Masarykova Univerzita

Videokonference v době pandemické

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 14:00 - 14:45 |

Zoom, Teams, Webex, Meet, Bluejeans... přes co všechno se dá dělat konference? Jaké jsou limity? Plusy a mínusy? A dá se použít Twitch? A na co se hodí Mozilla Hubs?

Alternativy ve vzdělávání online vzdělávání
MiroslavSuchy

Miroslav SuchýRealtime multiplayer apps in the browser

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 16:00 - 16:45 |

Když přišla karanténa, začala být ohromná poptávka po sdílených aplikacích, kde může na jedné věci pracovat mnoho lidí na dálku. Přesně v té době jsem pracoval na elektronických učebnicích. Jedna z věcí, kterou jsme dělali, byla aplikace pro interaktivní tabule. Rozhodli jsme se vytvořit jednoduchou sdílenou tabuli, kterou jsme spustili na Collboard.com. V průběhu měsíců se nápad rozvinul a z jednoduché tabule děláme univerzální platformu pro sdíledí. V rámci vývoje se nám vykrystalizovalo několik důležitých a zajímavých technických konceptů. V přednášce na OpenAltu 2020 vám popíšu, jak budou vypadat sdílené aplikace budoucnosti a které prohlížečové APIs se k jejich vývoji dají použít.

Alternativy ve vzdělávání browser nodejs online vzdělávání javascript typescript
PavolHejny

Pavol Hejný