Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Interdisciplinární projektová výuka - Barevné sítě poznání

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 10:00 - 11:45 |

BSP jsou inovativní formou vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ. Využívají digitální technologie k propojení všech školních předmětů, k rozvoji informační a digitální gramotnosti a kreativního myšlení. Náplní BSP je individualizované vzdělávání, při němž se každý žák i učitel věnuje primárně tomu, co jej nejvíce naplňuje a zajímá. V živých školách se všichni učí od všech ostatních. Přednáška se může vyvinout v brainstormingovou besedu s cílem vymyslet, jak nejlépe poskládat open source software k vytvoření funkčního prostředí pro interdisciplinární výuku i k propojení jednotlivých škol.

Alternativy ve vzdělávání online vzdělávání OSSN digitální gramotnost
JanKrsnak

Jan Kršňák


Digiděti, Institut pro podporu inovativního vzdělávání