Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Změna koncepce výuky informatiky na českých školách

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 13:00 - 13:45 |

Výuka informatiky na našich základních školách dlouhodobě stagnuje a její zkvalitnění doposud leželo na bedrech nadšenců a aktivních pedagogů, kteří ji zkvalitňovali tak nějak navzdory RVP a MŠMT. To se má změnit a do škol mají přijít změny, které by hodiny informatiky měly posunout od uživatelských znalostí více k algoritmizaci a konceptům využitelným v dalším vzdělávání. Cílem tohoto příspěvku je vám tyto změny představit.

Alternativy ve vzdělávání vzdělávání algoritmické myšlení robotické pomůcky
KarelPicka

Karel Picka

asistent
Masarykova Univerzita