Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Využití otevřených dat v mezipředmětové výuce na ZŠ

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 13:00 - 13:45 |

V této přednášce se podělím o to, jak využít otevřená data k rozvoji datové gramotnosti žáků základní školy a zároveň podpořit mezipředmětovou výuku. S žáky 7. třídy s pomocí otevřených dat ověříme hypotézu, zda se během COVID krize se zlepšila kvalita ovzduší v Brně díky snížené veřejné a soukromé dopravě. Chceme také prozkoumat, zda by se dala kvalita ovzduší udržet na vysoké úrovni i v současnosti bez omezení mobility obyvatel, např. díky zvýšenému podílu elektromobilů v dopravě. Dále v rámci hodin matematiky a fyziky rozvineme téma a pokusíme se zjistit, zda by varianta zvýšené lokální elektromobility byla žádoucí s ohledem na celkové emisní zatížení spojené s výrobou a provozem elektroaut v porovnání s automobily se spalovacím motorem.

Alternativy ve vzdělávání otevřená data práce s daty elektromobilita mezipředmětovost čistota ovzduší základní škola labyrinth
MiroslavMraz

Miroslav Mráz