Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Interdisciplinární projektová výuka - Barevné sítě poznání

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 10:00 - 11:45 |

BSP jsou inovativní formou vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ. Využívají digitální technologie k propojení všech školních předmětů, k rozvoji informační a digitální gramotnosti a kreativního myšlení. Náplní BSP je individualizované vzdělávání, při němž se každý žák i učitel věnuje primárně tomu, co jej nejvíce naplňuje a zajímá. V živých školách se všichni učí od všech ostatních. Přednáška se může vyvinout v brainstormingovou besedu s cílem vymyslet, jak nejlépe poskládat open source software k vytvoření funkčního prostředí pro interdisciplinární výuku i k propojení jednotlivých škol.

Alternativy ve vzdělávání online vzdělávání OSSN digitální gramotnost
JanKrsnak

Jan Kršňák


Digiděti, Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Videokonference v době pandemické

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 14:00 - 14:45 |

Zoom, Teams, Webex, Meet, Bluejeans... přes co všechno se dá dělat konference? Jaké jsou limity? Plusy a mínusy? A dá se použít Twitch? A na co se hodí Mozilla Hubs?

Alternativy ve vzdělávání online vzdělávání
MiroslavSuchy

Miroslav SuchýRealtime multiplayer apps in the browser

Přednáška | TRACK 4 | Neděle 16:00 - 16:45 |

Když přišla karanténa, začala být ohromná poptávka po sdílených aplikacích, kde může na jedné věci pracovat mnoho lidí na dálku. Přesně v té době jsem pracoval na elektronických učebnicích. Jedna z věcí, kterou jsme dělali, byla aplikace pro interaktivní tabule. Rozhodli jsme se vytvořit jednoduchou sdílenou tabuli, kterou jsme spustili na Collboard.com. V průběhu měsíců se nápad rozvinul a z jednoduché tabule děláme univerzální platformu pro sdíledí. V rámci vývoje se nám vykrystalizovalo několik důležitých a zajímavých technických konceptů. V přednášce na OpenAltu 2020 vám popíšu, jak budou vypadat sdílené aplikace budoucnosti a které prohlížečové APIs se k jejich vývoji dají použít.

Alternativy ve vzdělávání browser nodejs online vzdělávání javascript typescript
PavolHejny

Pavol Hejný