Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Využití otevřených dat v mezipředmětové výuce na ZŠ

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 13:00 - 13:45 |

V této přednášce se podělím o to, jak využít otevřená data k rozvoji datové gramotnosti žáků základní školy a zároveň podpořit mezipředmětovou výuku. S žáky 7. třídy s pomocí otevřených dat ověříme hypotézu, zda se během COVID krize se zlepšila kvalita ovzduší v Brně díky snížené veřejné a soukromé dopravě. Chceme také prozkoumat, zda by se dala kvalita ovzduší udržet na vysoké úrovni i v současnosti bez omezení mobility obyvatel, např. díky zvýšenému podílu elektromobilů v dopravě. Dále v rámci hodin matematiky a fyziky rozvineme téma a pokusíme se zjistit, zda by varianta zvýšené lokální elektromobility byla žádoucí s ohledem na celkové emisní zatížení spojené s výrobou a provozem elektroaut v porovnání s automobily se spalovacím motorem.

Alternativy ve vzdělávání otevřená data práce s daty elektromobilita mezipředmětovost čistota ovzduší základní škola labyrinth
MiroslavMraz

Miroslav MrázOtevřená společnost, komunity a data

Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, licence, otevřená data, Big Data

Wikidata: jak se zapojit do tvorby databáze všeho

Přednáška | TRACK 3 | Neděle 10:00 - 10:45 |

Wikidata jsou sice nejmladším projektem nadace Wikimedia, oslavila však již 8 let své existence a došlo k značnému kvalitativnímu posunu dat v řadě oblastí. Česká komunita pilně pracuje na datech z oblasti památkové péče i ochrany přírody, české fyzické geografie, na datech knihovnického charakteru a dalších a dalších tématech. I české instituce začínají podporovat a vylepšovat Wikidata a dokonce z nich čerpají. Příspěvek shrne možnosti zapojení se do tvorby největší svobodné databáze všeho a také způsoby, jak z ní čerpat při vylepšování svého datového souboru.

Otevřená společnost, komunity a data svobodné licence otevřená data wiki
VojtechDostal

Vojtěch DostálPravděpodobně většinu času žijeme onlife

Přednáška | TRACK 3 | Neděle 15:00 - 15:45 |

Rozlišovat mezi online a offline pro většinu našich běžných činností přestává dávat smysl. Žijeme v prostoru, který oba tyto dříve oddělené světy spojuje do jediného – zakoušíme onlife. Život, ve kterém neustále interagujeme s technikou, ale i se sebou navzájem. Stojíme v situaci, kdy spolupráce není jen záležitostí lidských týmů, ale hybridních komunit, ve které část týmu tvoří systémy s umělou inteligencí. Co tato situace znamená z hlediska významu otevřenosti dat, přístupů a společenských struktur? Proč je otevřený přístup důležitější a významnější než kdykoliv před tím? A proč bychom o něm měli více přemýšlet v kontextu vzdělávání, ale i demokracie a svobody?

Otevřená společnost, komunity a data open source otevřená data otevřená společnost onlife společnost komunity AI
MichalCerny

Michal Černý