Otevřená společnost, komunity a data

Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, licence, otevřená data, Big Data

Pravděpodobně většinu času žijeme onlife

Přednáška | TRACK 3 | Neděle 15:00 - 15:45 |

Rozlišovat mezi online a offline pro většinu našich běžných činností přestává dávat smysl. Žijeme v prostoru, který oba tyto dříve oddělené světy spojuje do jediného – zakoušíme onlife. Život, ve kterém neustále interagujeme s technikou, ale i se sebou navzájem. Stojíme v situaci, kdy spolupráce není jen záležitostí lidských týmů, ale hybridních komunit, ve které část týmu tvoří systémy s umělou inteligencí. Co tato situace znamená z hlediska významu otevřenosti dat, přístupů a společenských struktur? Proč je otevřený přístup důležitější a významnější než kdykoliv před tím? A proč bychom o něm měli více přemýšlet v kontextu vzdělávání, ale i demokracie a svobody?

Otevřená společnost, komunity a data open source otevřená data otevřená společnost onlife společnost komunity AI
MichalCerny

Michal Černý