Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Rovný přístup ke vzdělávání?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 10:00 - 11:45 |

Úmluva o právech dítěte ukládá státům, aby zajistily dětem rovný přístup ke vzdělávání, v případě základního vzdělávání i bezplatně. České školství to na první pohled perfektně splňuje. Na druhý pohled se v systému skrývá mnohá záludnost, na kterou narazíte typicky až ve chvíli, kdy jde vaše dítě poprvé do školy či do školky. Přitom právě na nestandardní žáky, kterým by bezplatnost školství měla pomoci především, čeká také nejvíce překážek. Pojďme se podívat pod pokličku českých škol, rozkrýt jejich financování i další nečekané zpětné vazby v systému a přemýšlet, jak se lépe přiblížit ideálu rovného bezplatného vzdělávání pro všechny a jestli a jak tomu může pomoci ministerská Strategie 2030+.

Alternativy ve vzdělávání státní sektor vzdělávací systém financování skryté vazby sociální politika rovnost příležitostí
MariaMatejka

Maria Matějka