Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Ideální strategie vzdělávací politiky ČR: Máme nakročeno správným směrem?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 9:00 - 9:45 |

Jaké mají být cíle vzdělávací politiky ČR pro následující dekádu? Daří se ministerstvu školství připravit novou Strategii 2030+? Jaká jsou její silná a naopak slabá místa? Co je potřeba pro úspěšnou implementaci podobných dokumentů? Na tyto a mnohé další otázky odpoví tato krátká interaktivní přednáška.

Karel působí jako analytik a konzultant organizace EDUin. Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. A ve studiu pokračuje v rámci doktorského programu veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako expert spolupracoval či spolupracuje např. s TA ČR, Domem zahraniční spolupráce či územními samosprávami (městy i kraji).

Alternativy ve vzdělávání vzdělávací systém financování veřejná politika vzdělávací politika strategie strategické řízení podpora důvěra zdroje
KarelGargulak

Karel Gargulák