Otevřená společnost, komunity a data

Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, licence, otevřená data, Big Data

Wikidata: jak se zapojit do tvorby databáze všeho

Přednáška | TRACK 3 | Neděle 10:00 - 10:45 |

Wikidata jsou sice nejmladším projektem nadace Wikimedia, oslavila však již 8 let své existence a došlo k značnému kvalitativnímu posunu dat v řadě oblastí. Česká komunita pilně pracuje na datech z oblasti památkové péče i ochrany přírody, české fyzické geografie, na datech knihovnického charakteru a dalších a dalších tématech. I české instituce začínají podporovat a vylepšovat Wikidata a dokonce z nich čerpají. Příspěvek shrne možnosti zapojení se do tvorby největší svobodné databáze všeho a také způsoby, jak z ní čerpat při vylepšování svého datového souboru.

Otevřená společnost, komunity a data svobodné licence otevřená data wiki
VojtechDostal

Vojtěch Dostál