Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Ideální strategie vzdělávací politiky ČR: Máme nakročeno správným směrem?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 9:00 - 9:45 |

Jaké mají být cíle vzdělávací politiky ČR pro následující dekádu? Daří se ministerstvu školství připravit novou Strategii 2030+? Jaká jsou její silná a naopak slabá místa? Co je potřeba pro úspěšnou implementaci podobných dokumentů? Na tyto a mnohé další otázky odpoví tato krátká interaktivní přednáška.

Karel působí jako analytik a konzultant organizace EDUin. Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. A ve studiu pokračuje v rámci doktorského programu veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako expert spolupracoval či spolupracuje např. s TA ČR, Domem zahraniční spolupráce či územními samosprávami (městy i kraji).

Alternativy ve vzdělávání vzdělávací systém financování veřejná politika vzdělávací politika strategie strategické řízení podpora důvěra zdroje
KarelGargulak

Karel GargulákRovný přístup ke vzdělávání?

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 10:00 - 11:45 |

Úmluva o právech dítěte ukládá státům, aby zajistily dětem rovný přístup ke vzdělávání, v případě základního vzdělávání i bezplatně. České školství to na první pohled perfektně splňuje. Na druhý pohled se v systému skrývá mnohá záludnost, na kterou narazíte typicky až ve chvíli, kdy jde vaše dítě poprvé do školy či do školky. Přitom právě na nestandardní žáky, kterým by bezplatnost školství měla pomoci především, čeká také nejvíce překážek. Pojďme se podívat pod pokličku českých škol, rozkrýt jejich financování i další nečekané zpětné vazby v systému a přemýšlet, jak se lépe přiblížit ideálu rovného bezplatného vzdělávání pro všechny a jestli a jak tomu může pomoci ministerská Strategie 2030+.

Alternativy ve vzdělávání státní sektor vzdělávací systém financování skryté vazby sociální politika rovnost příležitostí
MariaMatejka

Maria Matějka