IoT a Hnutí tvůrců

DIY, coworking, hackathon, tuning, 3D tisk, Internet of things (IoT), Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi

Úvod do Node-RED

Přednáška | TRACK 4 | Sobota 9:00 - 9:45

Node-RED je prostředí pro tvorbu "toků dat". Prostě a jednoduše událost zpustí proces, kterým prochází data a vy je můžete modifikovat, než se doberete požadovaného výsledku. Vysvětlíme si, jak modifikovat zprávy (msg), jak se používají globální proměnné (flow, global), jak se připojit k MQTT a jak vytvořit výstup jako webovou stránku nebo dashboard. Vše s použitím dat ze senzorů Hardwario na Raspberry Pi.

IoT a Hnutí tvůrců IoT node-red code-free nodejs
StepanBechynsky

Štěpán Bechynský

Microsoft Technical Trainer
Microsoft