Bezpečnost a soukromí

Soukromí, šifrování, sledování, záloha dat, monitoring, audit, hesla, hacking, cracking, malware, phishing

Potřeba průkazných záznamů v informačních systémech

Přednáška | TRACK 3 | Sobota 13:00 - 13:45 |

Kybernetická bezpečnost je již dlouhou dobou důležitým tématem zejména u provozu informačních systémů. Pro mnoho zodpovědných objednatelů i zhotovitelů je problematika řešena již od počátku vývoje, tedy pomocí požadavků na cílový systém. Na co se ale velmi zapomíná, je objektivizace a dlouhodobé uložení provozních a dalších informací, zejména z hlediska objektivní prokazatelnosti chování systému a jednání jejich uživatelů. Přijďte se seznámit s některými pohledy a postřehy soudního znalce z oblasti ICT, který nejen zpracovává znalecké posudky pro soudy, správní orgány, ale též Policii České republiky při vyšetřování trestních a jiných činů. Cílem přednášky je přednést některé problémy z vyšetřování a navrhnout některé opatření pro vývojáře či provozovatele tak, aby záznamy z informačních systémů mohly být použity jako důkaz v různých typech řízení.

Bezpečnost a soukromí cyber security právní jednání elektronické důkazy záznamy informačních systémů
RadekBenes

Radek Beneš

Soudní znalec ICT
Znalecká kancelář IT s.r.o.