Otevřená společnost, komunity a data

Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, licence, otevřená data, Big Data, OpenStreetMap, svobodné umění a tvorba

Open Access jako transformativní prvek vědeckého provozu

Přednáška | TRACK 2 | Sobota 14:00 - 14:45

Otevřený přístup (Open Access) se obvykle redukuje na úvahy nad zveřejňováním akademických textů v knihovnách. Příspěvek se pokusí ukázat, proč moderní věda otevřený přístup potřebuje ve všech svých fázích a ukáže, že nejde o „něco navíc“, ale o fenomén, který bude měnit vědecký provoz na univerzitách, ve výzkumných centrech ale i inovativních firmách. Současně ukážeme, kam jsem se v současné době dostaly a na jaké překážky Open Access v akademickém prostředí naráží.

Otevřená společnost, komunity a data open source open access společnost
MichalCerny

Michal Černý