Vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity, OpenScience

Co mají společného Avengers a Datavengers aneb jak pomocí dat zlepšit svět

Přednáška | TRACK 1 | Sobota 14:00 - 14:45 |

Jednou z moderních gramotností, která vznikla v reakci na nové skutečnosti a požadavky našeho světa, je gramotnost datová. V rámci revidovaných sylabů informatiky, které by měly brzy vstoupit v platnost, se počítá se zařazením tématu práce s daty. Na základních školách v České republice se však datová gramotnost žáků rozvíjí zatím vzácně, zejména díky nedostatku výukových materiálů. V této přednášce dostanete odpověď na otázku z názvu přednášky. Ukážeme si také, jak pracujeme s datovou gramotností na naší škole Labyrinth v Brně - bude řeč o komiksovém elearningu Datavengers, plánovanému projektu spolupráce žáků na datovém projektu s Masarykovou univerzitou a také tom, jak lze v žácích probudit touhu po poznání a odvahu najít své místo ve světě.

Vzdělávání práce s daty otevřená data revize informatiky projektová výuka
MiroslavMraz

Miroslav Mráz